Časté dotazy

Zateplení domu

Rádi vám vše vysvětlíme při osobním setkání, případně telefonicky. Zde je i přesto pár odpovědí na nejčastěji kladené otázky.

Nepřestane po zateplení konstrukce domu "dýchat"?

Toto tvrzení neplatí pro vnější zateplení. Prostup vzduchu zajišťují z 95 % spáry a technologická zařízení (ventilátory a digestoře). Samotným pláštěm budovy prochází všeobecně kolem 5 % vzduchu. Vnitřní části konstrukce nadále reagují na proměny vlhkosti vnitřního vzduchu, pohlcují ji a vysychají - konstrukce dýchá

Nezvyšuje zateplení domu riziko vzniku plísní?

Při aplikaci vnějšího zateplení je skutečnost právě opačná. Kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce se výrazně snižuje nebo se zcela odstraní. Ke kondenzaci vodních par dochází v místech, kde se setkává vzduch rozdílných teplot. Správnou volbou zateplovacího systému a tloušťkou izolantu dochází k eliminaci kondenzace uvnitř konstrukce, teplota vnitřní strany stěny je výrazně , vyšší než u nezatepleného objektu a tím se eliminuje i možnost vzniku plísní. Pokud v zatepleném objektu přesto plíseň vznikla, důvodem může být nesprávné provedení zateplení, špatně zvolená okna, nesprávně fungující vzduchotechnika nebo nepravidelné větrání místností.

Jak správně větrat?

Větrání je spojeno se dvěma účely:

  • celkové výměna vzduchu v místnosti (hygienický)
  • odvedení vlhkosti z místnosti (fyzikální)

Všeobecně se můžeme setkávat s názorem, že dokud jsme měli v bytě okna stará - dřevěná, neměli jsme žádný problém s orosenými okny. Ano, je to pravděpodobné, protože stará okna dokonale plnila funkci permanentního odvětrání a výměny vzduchu díky svou neschopností těsnit. Měli jsme tedy dokonale odvětrané byty za cenu vysokých nákladů na vytápění. Standardní plastová okna funkci těsnosti plní dokonale. Právě proto se musíme přeorientovat i ve vztahu k nim. Musíme pamatovat, že pro zdravý život v bytě potřebujeme čerstvý vzduch. Dnes máme dvě možnosti jak vzduch v místnosti vyměnit:

  • Okna otevřená dokořán. Je to ta nejprimitivnější a účinná volba výměny vzduchu s odvodem vlhkosti. Doporučuje se okna otevřít naplno na 3-5 minut. Ideální je ve všech místnostech najednou. Dojde k úplné výměně vzduchu, přičemž stěny a zařízení bytu neprochladne a není tedy vynakládána energie k jejich opětovnému ohřátí. Větrat bychom měli dle délky pobytu v místnostech. Pokud je místnost trvale obsazena, měli bychom větrat každé 2 až 3 hodiny.
  • Nucené větrání. Druhá a účinnější varianta větrání. Toto větrání je automatické bez nutnosti zapojení lidského faktoru. Tudíž můžeme mluvit opravdu o bezstarostném a ideálním stavu. Nuceného větrání dosáhneme instalací vzduchotechnického zařízení přímo do konstrukce plastových oken. Součástí tohoto zařízení je i rekuperace tepla, tzn., že zařízení zajišťuje vrácení tepla zpět do místnosti spolu s čerstvým vzduchem a to s účinností až 90 %.

Co jsou to "samočistící omítky"?

Jedná se zejména o silikonové a silikátové omítky, které svoji chemickou skladbou tvoří speciální povrchovou strukturu. Při dešti poté dochází k tomu, že voda se do omítky neváže, tvoří „kuličky", navazuje na sebe nečistoty z omítky a stéká dolů.

 

Stavba nového domu

Chcete stavět rodinný dům a nevíte kde začít? Výstavba rodinného sídla je bezesporu velkým krokem v životě člověka, avšak pokud se rozhodnete stavět s 1.Pražskou stavební s.r.o., bude Vám stačit malý krůček. Následující informace Vás navedou tím správným směrem.

Výběr vhodného pozemku

Výběr a nákup pozemku není jednoduchá záležitost a vyplatí se zde pomoc odborníka. Pro přehled uvádíme několik obecných zásad. Před koupí pozemku si ověřte:

  • zda je určen k plánovanému druhu zástavby. Tuto informaci poskytne příslušný odbor územního rozvoje, resp. stavební úřad.
  • zda je možné se napojit na inženýrské sítě – Tuto informaci poskytnou správci těchto sítí
  • jaké jsou geologické poměry pozemku, zda nehrozí povodně apod.
  • zda není na pozemek vázáno nějaké právní zatížení – zástavní právo, věcné břemeno apod.,dá se ověřit na místním katastrálním úřadě

Jaký dům postavit

Při výběru vhodného domu je třeba zohlednit 3 základní faktory:

Prvním krokem je výběr optimálního počtu pokojů. Počet pokojů závisí od počtu osob, které budou v domě bydlet. Každé dítě by mělo mít svůj pokoj a rodiče ložnici. Obývací pokoj, kuchyň a příslušenství domu jsou jeho standardním vybavením. Dispozice může být rozšířená o pracovnu nebo pokoj pro hosty umístěný v přízemí nebo poschodí rodinného domu. Každý pokoj navíc zvětšuje obytnou plochu, což má za následek zvýšené náklady na výstavbu.

Druhým krokem je vhodnost osazení garáže do dispozice. Ta může být součástí domu nebo může být samostatně umístěná na pozemku. Pokud je součástí domu, zvětšuje jeho zastavěnou plochu. V některých případech může být prostor nad garáží využitý jako obytný pokoj, což opět zvyšuje náklady na výstavbu. Pokud se objekt realizuje ve svahovitém terénu a dispozice to umožňuje, je vhodné garáž umístit do suterénu. Samostatně stojící garáž nemusí být postavena současně s rodinným domem, čímž se snižují počáteční náklady na výstavbu. Garáž je možno rozšířit na dvougaráž, což se nedá vždy realizovat u garáže, která je součástí rodinného domu. V případě požadavku investora je možno garáž, která je součástí rodinného domu změnit na obytný prostor.

Třetím krokem je zvážení požadavku na podsklepení rodinného domu. V suterénních prostorách můžete umístit kotelnu, sklady, ale i prostory pro volný čas. Plocha v suterénu zvětšuje celkovou užitkovou plochu domu a následně i jeho cenu. Proto je potřeba pečlivě zvážit, jestli finanční prostředky vynaložené na realizaci suterénu není výhodnější použít na zvýšení standardního vybavení domu.

Velikost a osazení domu na stavební pozemek
Rozměry stavebního pozemku mají vliv na výběr vhodného projektu. Při osazení rodinného domu na stavební pozemek je třeba dodržet vyhlášku o všeobecně technických požadavcích. Odstup od společných hranic nesmí být menší než 2 m. Ve stísněných podmínkách může být vzdálenost snížena až na 4 m, pokud nejsou v protilehlých částí stěn okna obytných místností. Vzdálenost mezi sousedními domy má být minimálně 7 m, pokud mezi sebou vytvářejí volný prostor. Podrobněji o podmínkách vzájemných odstupů řeší § 8 vyhlášky č.137/1998 Sb. Při osazení rodinného domu na stavební pozemek je potřeba zohlednit jeho orientaci na světové strany tak, aby okna v obytných místnostech byla v co nejmenším počtu otočená na severní stranu. Odstupové vzdálenosti jako i orientace na světové strany budou mít vliv na velikost a dispozici rodinného domu osazeného na Váš stavební pozemek.

Cena výstavby domu
Cena je rozhodujícím faktorem při výběru vhodného rodinného domu. Je důležitý soulad nároků na dispoziční řešení, vybavení domu a Vaše finanční možnosti.

Proč stavět s námi?

Především proto, že můžete odložit veškeré starosti s výstavbou na nás!


Certifikáty

Naše společnost je držitelem norem ISO a osvědčením pro montáže Zelená úsporám

zobrazit naše certifikáty »

Prohlédněte si projekty domů

Projekt AProjekt BProjekt C

další projekty »

Naši hlavní dodavatelé

dodavatelé

© 2011 1.Pražská stabevní s.r.o., stavební firma

Developed by Jerremi