Jak si vybrat projekt rodinného domu

Při výběru vhodného projektu je potřeba zohlednit 3 základní faktory:

  • dispoziční řešení
  • velikost a osazení domu na stavební pozemek
  • cenu výstavby rodinného domu

Dispoziční řešení
Při výběru vhodného rodinného domu bychom Vám rádi zprostředkovali poznatky a zkušenosti, které jsme získali po dobu dlouhodobé praxe v této oblasti.

I. prvním krokem je zamyšlení se nad výběrem vhodného dispozičního uspořádání. Z naší nabídky si můžete vybrat velkoprostorové řešení, popř. uzavřenou dispozici.

II. druhým krokem je výběr optimálního počtu pokojů. Počet pokojů závisí od počtu osob, které budou v rodinném domě bydlet. Každé dítě by mělo mít svůj pokoj a rodiče ložnici. Obývací pokoj, kuchyň a příslušenství domu jsou jeho standardním vybavením. Dispozice může být rozšířená o pracovnu nebo pokoj pro hosty umístěný v přízemí nebo poschodí rodinného domu. Každý pokoj navíc zvětšuje obytnou plochu, což má za následek zvýšené náklady na výstavbu.

III. třetím krokem je vhodnost osazení garáže do dispozice. Ta může být součástí domu nebo může být samostatně umístěná na pozemku. Pokud je součástí domu, zvětšuje jeho zastavěnou plochu. V některých případech může být prostor nad garáží využitý jako obytný pokoj, což opět zvyšuje náklady na výstavbu. Pokud se objekt realizuje ve svažitém terénu a dispozice to umožňuje, je vhodné garáž umístit do suterénu. Samostatně stojící garáž nemusí být postavena současně s rodinným domem, čímž se snižují počáteční náklady na výstavbu. Garáž je možné rozšířit na dvojgaráž, což se nedá vždy realizovat u garáže, která je součástí rodinného domu. V případě požadavku investora je po drobných úpravách možné garáž, která je součástí rodinného domu, změnit na obytný prostor.

IV. čtvrtým krokem je zvážení požadavku na podsklepení rodinného domu. V suterénních prostorách můžete umístit kotelnu, sklady, ale i prostory pro volný čas. Plocha v suterénu zvětšuje celkovou užitnou plochu domu a následně i jeho cenu. Proto je potřeba pečlivě zvážit, zda finanční prostředky vynaložené na realizaci suterénu není výhodnější použít na zvýšení standardního vybavení domu.

V naší katalogové nabídce si můžete vybrat rodinné domy se 3 až 6 pokoji, které svým dispozičním řešením uspokojí i nejnáročnější stavebníky.


Velikost a umístění domu na stavebním pozemku
Rozměry stavebního pozemku mají vliv na výběr vhodného projektu. Při umístění rodinného domu na stavební pozemek je třeba dodržet vyhlášku č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, kde v §25 jsou definovány vzájemné odstupy staveb. V zásadě mají domy mezi sebou vytvářet volný prostor min. 7 m, vzdálenost od společných hranic pozemků je min. 2 m. Podrobněji o podmínkách vzájemných odstupů řeší již výše zmiňovaná vyhláška. Dalším faktorem pro umístění domu je tzv. odstupová vzdálenost, která vychází z požárně bezpečnostního řešení rodinného domu. Tato vzdálenost určuje prostor kolem hořícího objektu, ve kterém je nebezpečí přenesení požáru sáláním tepla nebo padajícími hořícími částmi konstrukcí objektu.

Při umístění rodinného domu na stavební pozemek je potřeba zohlednit jeho orientaci na světové strany tak, aby okna v obytných místnostech byla v co nejmenším počtu otočená na severní stranu. Odstupové vzdálenosti jako i orientace na světové strany budou mít vliv na velikost a dispozici rodinného domu umístěného na Váš stavební pozemek.

Cena rodinného domu
Cena je rozhodujícím faktorem při výběru vhodného rodinného domu. V naší nabídce si můžete vybrat rodinné domy v cenové relaci od 1,95 mil. Kč. Jakýkoliv požadavek na zvětšování obytné nebo užitkové plochy má vliv na cenu výstavby. Proto je důležitý soulad nároků na dispoziční řešení, vybavení domu a finanční možnosti investora. Při výstavbě svépomocí lze cenu rodinného domu snížit cca 30% ceny výstavby "na klíč". Orientační cena nezahrnuje přípojky inženýrských sítí, okolní úpravy, oplocení, vybavení domu nábytkem, kuchyňskou linku apod.


Certifikáty

Naše společnost je držitelem norem ISO a osvědčením pro montáže Zelená úsporám

zobrazit naše certifikáty »

Prohlédněte si projekty domů

Projekt AProjekt BProjekt C

další projekty »

Naši hlavní dodavatelé

dodavatelé

© 2011 1.Pražská stabevní s.r.o., stavební firma

Developed by Jerremi